Plantes de Biogàs

Biogàs Sant Mer

Biogàs Mas Bes

Biogàs Makassar

Biogàs Mas Jonquer

Biogàs sant mer

Nom
de la planta
:

Biogàs
Sant Mer

Localització:

Sant
Esteve de
Guialbes – Girona

Any
de posta en marxa:

2009

Construcció:

APERGAS

Operació
i manteniment:

APERGAS

Volum
de digestió (m3):

2
x 2050 m3 + 1 x 1360  m3 + 1 x 20000 m3
(magatzem
digestat)

Substrats
digerits:

Purí 
de
vaca y residus orgànics d’indústria agroalimentaria

Ús del Biogàs:

Cogeneració: 500kW

Destinació
energia elèctrica:

Venda
a
xarxa i autoconsum

Biogàs Mas Bes

Nom de la planta:

Biogàs Mas Bes

Localització:

SalitjaGirona

Any de posta en marxa:

2011

Construcció:

APERGAS

Operació i manteniment:

APERGAS

Volum de digestió (m3):

2 x 1700 m3 + 12000 m3 (magatzem digestat)

Substrats digerits:

Purí  de vaca y residus orgànics d’indústria agroalimentaria

Ús del Biogàs:

Cogeneració: 500kW (250 kW exportació amb autoconsum)

Destinació energia elèctrica:

Venda a xarxa i autoconsum

Biogàs Makassar

Nom de la planta:

Biogàs Makassar

Localització:

Torregrossa  – Lleida

Any de posta en marxa:

2012

Construcció:

AE3000 – APERGAS (ampliacions)

Operació, manteniment:

APERGAS

Volum de digestió (m3):

3 x 1750 m3 + 2 x 5000 m3 (magatzem digestat)

Substrats digerits:

Purí de porc i residus orgànics d’indústria agroalimentaria

Ús del Biogàs:

Cogeneració: 500 kW

Destinació energia:

Venda a xarxa i autoconsum

Biogàs Mas Jonquer

Nom de la planta:

Biogàs Mas Jonquer

Localització:

VilanantGirona

Any de posta en marxa:

2019

Construcció:

APERGAS

Operació, manteniment:

APERGAS

Volum de digestió (m3):

1 x 2078 m3 + 6300 m3 (magatzem digestat)

Substrats digerits:

Purí  i fems de vacú i residus orgànics d’indústria agroalimentaria

Ús del Biogàs

Caldera: 600 kW · Biometà: 150m3/h 

Destinació energia:

Biometà: GNC per ús domèstic / industrial o vehicular.

Fotovoltaica: 100kW injectats per autoconsum i a la xarxa.

Ajudes mas jonquer web

Av. dels Països Catalans, 238 – 17820 Banyoles, Girona

apergas@apergas.cat  –  Tel.: +34 972 57 69 66 

 

Paratge Bosc de Sant Mer – 17468 Sant Esteve de Guialbes, Girona

admin@apergas.cat  –  Tel.: +34 972 56 10 61

Xarxes: