Avís Legal

Aquesta pàgina Web és propietat de APROFITAMENTS ENERGÈTICS AGRICOLES, SL (d’ara endavant, APERGAS), amb NIF núm B55015606 i domicili al Paratge Bosc de Sant Mer, s/n de Vilademuls (Girona), i Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 2699, Foli 111, Secció 8, Full GI-47338.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos trucant al telèfon 972 561061 o a l’e-mail apergas@apergas.cat.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L´accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d´ús vigents en el moment de l´accés, que preguem llegiu detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà d’aquest, podent contactar amb nosaltres perquè us resolguem qualsevol dubte en relació amb aquestes.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

A.  PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de APERGAS .

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular.

APERGAS queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de APERGAS.

B.  CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privadesa.

La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina Web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

La PERSONA USUÀRIA té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, us comuniquem que APERGAS, no se’n fa responsable, sense perjudici que intentarà, en la mesura si és possible, vetllar per la seva legalitat.

APERGAS es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin aquestes condicions generals d’ús.

C.  POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de APERGAS i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no demanar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal no requereix una edat mínima i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privadesa.

D.  RESPONSABILITATS

En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-vos un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans

tecnològics utilitzats. Tot i això, APERGAS no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Aquesta pàgina web, excepte allò regulat, si escau, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa APERGAS no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

Tot allò referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin.

E.  VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

Aquestes Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 15/02/2024. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti. Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades, o amb APERGAS o a apergas@apergas.cat.