Assaigs i laboratori

Realitzem serveis de assaigs i laboratori

Una de les analítiques que efectuem des del nostre laboratori és :

  • Anàlisi FOS/TAC per al control de la producció de metà

La digestió anaeròbica del procés de producció de metà és controlada mitjançant l’anàlisi FOS/TAC, sigles que provenen de la denominació alemanya als àcids grassos volàtils (FOS) i capacitat de compensació alcalina (TAC).

És un valor guia que permet avaluar els processos de fermentació al digestor a través de la concentració dels àcids orgànics volàtils i la concentració del diòxid de carboni al biogàs, a més de poder fer un seguiment que permet identificar interferències en la digestió i controlar-les per evitar possibles pèrdues en la producció del metà. Cal remarcar que les ràtios són pròpies de cada planta a causa de la dependència amb el substrat.

Segons els valors obtinguts, es pot conèixer l’estat actual del procés de biogàs i determinar així les millores que cal fer per optimitzar el procés.

Av. dels Països Catalans, 238 – 17820 Banyoles, Girona

apergas@apergas.cat  –  Tel.: +34 972 57 69 66 

 

Paratge Bosc de Sant Mer – 17468 Sant Esteve de Guialbes, Girona

admin@apergas.cat  –  Tel.: +34 972 56 10 61

Xarxes: