APERGAS APERGAS BIOGÀS BIOGÀS PROJECTES PROJECTES FASES DE REALITZACIÓ FASES DE REALITZACIÓ NOTÍCIES i DOCUMNETS NOTÍCIES i DOCUMENTS  CONTACTE CONTACTE  INICI WEB APERGAS
biogas
 
apergas
apergas EL BIOGÀS
apergas
apergas FUNCIONAMENT D'UNA PLANTA
apergas
apergas DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
apergas
funcionament
El procés d'obtenció del biogàs es realitza en bona part en ambient hermètic. La seva producció dependrà del tipus de residus introduïts, de la velocitat de càrrega orgànica, del temps de retenció, i de la temperatura, entre d'altres valors.

El disseny de la planta de biogàs podrà variar depenent de si es realitzen tractaments previs a l'entrada de residus com ara homogeïnització, com també dels lixiviats resultants a través de processos de NDN (nitrificació-desnitrificació).
planta de biogàs
SUBPRODUCTES

S'introdueixen residus que, per les seves característiques, poden ser valoritzats en plantes de biogàs: fangs de depuradores, olis vegetals, greixos, cultius energètics, residus agroindustrials, etc.
PREBASSA

És la bassa de recepció on es barregen els purins i els residus agroindustrials. Des d'aquí es van alimentant periòdicament els digestors.
DIGESTOR

És un dipòsit tancat on es produeix la fermentació sense participació de l'aire. En aquest ambient els bacteris fan la metanització anaeròbia. Per tal d'arribar a unes temperatures superiors a 35º, el dipòsit s'escalfa amb l'escalfor sobrera del motor de cogeneració.
GASÒMETRE

És la membrana on s'acumula el biogàs.
Controla els paràmetres de qualitat del biogàs.
MOTOR de COGENERACIÓ

Converteix el metà en energia elèctrica.
D'aquest procés s'obté una gran quantitat d'energia en forma de calor que és aprofitada a la planta mateix o bé per a usos de l'explotació agrària.
DIGERIT

És el producte final, un cop s'ha aprofitat el gas metà. Continua sent un adob agrícola, amb unes qualitats agronòmiques superiors.

 

 
 APERGAS: Aprofitaments Energètics Agrícoles, S.L. | Paratge Bosc de Sant Mer s/n . 17468 Sant Esteve de Guialbes | Tel. 972 56 10 61
 www.apergas.cat | apergas@apergas.cat