APERGAS APERGAS BIOGÀS BIOGÀS PROJECTES PROJECTES FASES DE REALITZACIÓ FASES DE REALITZACIÓ NOTÍCIES i DOCUMNETS NOTÍCIES i DOCUMENTS  CONTACTE CONTACTE  INICI WEB APERGAS
biogas
 
apergas EL BIOGÀS
apergas FUNCIONAMENT D'UNA PLANTA
apergas DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
el Biogàs
apergasbiogas
És un combustible que sorgeix a partir d'una digestió anaeròbia de la biomassa.
Aquest procés també rep el nom de metanització i és molt adequat per valoritzar residus biodegradables com ara els residus ramaders i agrícoles, els llots de depuradora, els efluents industrials i els residus sòlids urbans.
També es pot extreure biogàs a partir de cultius energètics com ara el blat de moro, la remolatxa, la civada i d'altres.

La codigestió (barreja de diversos productes) es planteja com la millor opció per potenciar la producció de biogàs, al mateix temps que pot solucionar problemes o carències d'un residu amb la compensació d'altres.
La digestió anaeròbia consisteix en una sèrie de reaccions,en les quals en absència d'oxigen els microorganismes transformen els purins en biogàs i es forma metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2) com a principals components.

El fet de produir biogàs permet tres coses molt importants: estalviar energia primària (procedent de combustibles fòssils), reduir les emissions a l'atmosfera de contaminants orgànics, i obtenir uns ingressos addicionals lligats a l'explotació.El poder calorífic del metà és elevat (~9.000 kcal/m3), mentre que el del biogàs està entre 4.500 i 6.000 kcal/m3, segons la concentració de metà.

 

     
  1 m3 de BIOGÂS
 
 
El valor calorífic del
biogàs s'acosta als
6 Kwh per m3
 
  biogasbiogas  
 

Composició del Biogàs:
Metà (CH4) > 55-70% vol.
Diòxid de carboni (CO2) > 27-44%
Hidrogen (H2) > 1-10%
Àcid sulfhídric (H2S) > 0-1%
Nitrogen (N2) > 0'5-3%
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 
     
 
 APERGAS: Aprofitaments Energètics Agrícoles, S.L. | Paratge Bosc de Sant Mer s/n . 17468 Sant Esteve de Guialbes | Tel. 972 56 10 61
 www.apergas.cat | apergas@apergas.cat